Velux dakraam onderhoud

Dakraam lekkage

Als er vochtplekken of nog erger waterdruppels via het Velux dakraam naar binnen komen dan is dat natuurlijk uitermate vervelend. De oorzaken van lekkage kunnen divers zijn en het is vaak lastig om de exacte oorzaak van lekkage te herleiden. Zo kan het voorkomen dat er lekkagesporen zichtbaar worden. Het is dan ook goed om, voordat u ons inschakeld eerst zelf naar het Velux dakraam te kijken, maar vooral ook boven het Velux dakraam te kijken. Een gebroken dakpan of een lekkende schoorsteenaansluiting zou ook de oorzaak van de lekkage kunnen zijn.
Vervolgens kunt u het dakraam ook zelf op diverse punten controleren met behulp van de checklist hieronder.

  1.  Is het Velux dakraam inclusief de gootstukken in een dakhelling van minder dan 15° geplaatst? Neem dan contact op met ons om het Velux dakraam goed te laten plaatsen/vervangen..

  2. Zijn de gootstukken rondom het Velux dakraam schoon? Reinig de goot, zie ook  (gootstuk reinigen).

  3.  Is de afstand tussen het Velux dakraam en de pannen groter dan 60mm? Dan zou dit lekkage kunnen veroorzaken. Vervang de pan en slijp deze zodat een afstand van 30-60 mm tussen het Velux dakraam en de dakpan ontstaat.

  4. Is de slabbe aan de onderkant van het Velux dakraam voldoende vlak waardoor er geen water in blijft staan? Als water op de slabbe blijft staan dan is er sprake van “gootvorming”. De pannen zijn dan te dicht op het velux dakraam gelegd. Het schuin afslijpen van de dakpan kan een oplossing zijn.

  5. Zitten er gaten in de gootstukken? Vervang dan het onderdeel dat is doorboord.

  6. Zijn alle schroeven goed aangedraaid? Zo niet, schroef deze dan aan

  7. Is er sprake van condens aan de binnenzijde van de afdeklijsten? Waarschijnlijk is dit probleem opgelost als de ventilatieklep wordt gesloten tijdens de koude nachtelijke uren. Zorg daarnaast voor een goede ventilatie.

  8. Is er gebruik gemaakt van een damp-open waterkerende manchet aan de buitenzijde? Deze voorkomt namelijk dat er vochtplekken ontstaan door een “koudebrug” (luchtlek) onder de gootstukken Bij de montage van het dakraam kunnen luchtlekken rondom het Velux dakraam en het dakbeschot ontstaan. Het toepassen van te weinig isolatie en een gebrekkige aansluiting van de doorbroken folie type BBX aan de binnenkant (afb. 1) kunnen hiervan de oorzaak zijn. Door de luchtlekken wordt warme vochtige lucht getransporteerd dat vervolgens tegen een koud onderdeel kan condenseren. Als dit proces lang genoeg plaatsvindt dan kan het in de loop der jaren vochtplekken en zelfs rotting of schimmel veroorzaken. Het is redelijk eenvoudig om de gevolgen van dit probleem aan te pakken door aan de buitenkant onder het gootstuk een waterkerende manchet type BFX (afb. 2) toe te passen. Dit is een dampopen waterdichte folie. Hierdoor kan de warme vochtige lucht naar buiten ontsnappen zonder dat dit als condensdruppel terugkeert in het dakbeschot waar het aan de kamerzijde als vochtplek zichtbaar wordt. Neem contact op met ons voor de montage van een waterkerende manchet.

Velux dakraam ventileren

Goede ventilatie voorkomt vochtschade
Een goed werkend en onderhouden ventilatiesysteem is nodig om de kwaliteit van de lucht in uw woning te verzekeren. Ventilatie verbetert de gezondheid van mensen door het verminderen van de verontreiniging van de lucht (door allergeen, stoffen, vetten etc.). Maar ook voor de woning zelf is een goede ventilatie belangrijk, zodat vochtschade door condensatie en schimmelvorming kunnen worden voorkomen.
Het belang van vochtafvoer
Vocht vormt een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven. Een gemiddeld gezin, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen, produceert per etmaal maar liefst 15 liter water (in de vorm van damp!). Het grootste deel hiervan ontstaat uit het uitademen van lucht. Maar ook bij het koken, douchen, afwassen en door het drogen van wasgoed komt er veel vocht in de vorm van waterdamp in de woning. Al deze vochtige lucht moet, elke dag weer, naar buiten afgevoerd worden. Gebeurt dit niet dan kan het vocht zoals eerder genoemd schade toebrengen aan uw woning of zelfs uw gezondheid.

Velux dakraam

Hoe wordt geventileerd?

Natuurlijk kunt u ramen en deuren openen om snel grote hoeveelheden binnenlucht te verversen, dit wordt spuien genoemd. Buiten het stookseizoen is deze manier van lucht verversen uitstekend. Om continu op de achtergrond lucht te verversen kan er gecontroleerd worden geventileerd. Gecontroleerd ventileren kan op verschillende manieren: op volledig natuurlijke wijze, op volledig mechanische wijze, of via een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie.

detail foto dakraam


In het verleden bestond er enkel natuurlijke luchttoevoer en -afvoer en was er geen sprake van mechanische ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke druk die ontstaat door temperatuurverschillen en windeffecten. Mechanische ventilatie gebruikt één of meerdere ventilatoren om een luchtstroom door een woning tot stand te brengen. In nieuwe woningen is het verplicht één van de ventilatiesystemen zoals hierboven genoemd te plaatsen.
De luchttoevoer vindt plaats in de leefruimtes (woonkamer, slaapkamer of kantoor), terwijl de luchtafvoer plaatsvindt in de functionele ruimtes (badkamer, toilet, of keuken). In de woning wordt de lucht via overstroomvoorzieningen doorgevoerd van de leefruimtes naar de functionele ruimtes. Zo wordt vervuilde en vaak warme vochtige lucht op een juiste wijze afgevoerd.

Ventilatie en Velux dakramen

Door het achteraf plaatsen van VELUX dakramen, na isolatie of een herindeling van de woning is het mogelijk dat het oorspronkelijke ventilatiesysteem wordt verstoord waardoor er ongewild negatieve effecten op de ventilatiestroom in uw woning ontstaan. Een van deze effecten kan condensvorming tegen het glaselement van het Velux dakraam zijn. Hoe ontstaat dit? Als er in een ruimte onder het schuine dak een dakraam geplaatst wordt, wordt er via de geopende ventilatieklep lucht toegevoerd. Door een spleet onder de deur open te houden (van min. 3,5 cm vrije ruimte boven de afgewerkte vloer) zal de vervuilde lucht uit de ruimte worden afgevoerd naar de ruimte waar de mechanische afzuiging (ventiel) is aangebracht. In deze woning is dan sprake van een prima ventilatie. Echter, hoe groter de ruimte, hoe groter de ventilatieopening moet worden.
Als de dakhelling echter flauwer is dan 45° of de luchtstroom verstoord wordt, zal de ventilatieopening van het Velux dakraam eerder lucht afvoeren in plaats van toevoeren (zie afbeelding).
Condensvorming door een te hoge luchtvochtigheid is dan denkbaar aan de binnenzijde van de aluminium lijsten. Alle lucht moet namelijk door een relatief kleine opening achter de ventilatieklep van het dakraam worden afgevoerd. Condensvorming kan dan tegen de beglazing aan de kamerzijde, maar ook onder de afdeklijsten aan de buitenzijde ontstaan. Om deze vorm van lekkage tegen te gaan kunt u dus het beste de klep dichtlaten.

Hoe ventileert u goed?

De systemen A en C waarbij de lucht natuurlijk wordt toegevoerd, zijn de eenvoudigste en goedkoopste systemen. Door hun eenvoud zijn ze gemakkelijk te onderhouden en te bedienen en is er weinig kans op storingen. Bovendien is hun levensduur hoog. Deze systemen zijn relatief eenvoudig achteraf aan te brengen waardoor Velux dakramen uitstekend kunnen worden gebruikt om als luchttoevoer te gebruiken. Zorg ervoor dat de ventilatiestroom door de woning optimaal is.  Ook moeten er voldoende grote ventilatieopeningen aanwezig zijn en zorg ervoor dat er een opening onder de deur is aangebracht indien de afvoer
in een andere ruimte is geplaatst.

Ventilatie Velux dakramenvelux ventielatie licht
ventilatie in uw woning

Nog meer frisse lucht
Om uw kamer van nog meer frisse lucht te voorzien levert VELUX vanaf begin 2010 een regelbare ventilatieunit.
De Ventil+ regelbare ventilatieunit is een ventilatiekap die de standaard bovenkap vervangt. De unit zorgt voor een vergrote doorlaat van frisse lucht en kan toegepast worden in dakhellingen tussen de 45°-90°, conform de eisen van het Bouwbesluit.

Glaselement zelf vervangen
Om het glaselement zelf te vervangen kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

Stap 1 Verwijder het draaiend gedeelte.
Stap 2 Schroef de glaslijst en de afdeklijsten los.
Stap 3 Til het glaselement eruit en plaats het nieuwe glaselement.
Stap 4 Plaats de nieuwe glaskit in de glaslijst en schroef de glaslijst weer vast.
Stap 5 Schroef de afdeklijsten weer vast.
Stap 6 Plaats het draaiend gedeelte weer terug

Onderdelen van het  Velux dakraam vervangen
Nagenoeg alle onderdelen van VELUX dakramen zijn na ruim 25 jaar nog beschikbaar. Velux garandeert de levering van onderdelen voor dakramen tot 25 jaar oud. Wilt u een bepaald onderdeel vervangen dan kunt u contact opnemen met ons.

U heeft bij het bestellen wel de productcodering van uw dakraam nodig. Deze vindt u rechts bovenop het draaiende gedeelte van uw dakraam.

Onderdelen VELUX dakraam
dakraam 
dakraam onderhoud

VELUX productcodering
Velux typeplaatje

Belangrijk!


U heeft de productcode nodig om de bijbehorende raamdecoratie aan te kunnen schaffen of voor serviceverlening aan uw Velux dakraam. Wij raden u aan het typeplaatje in geen geval te overschilderen.

Foam en insectenfilter bij de ventilatievoorziening
Aan de bovenzijde van uw VELUX dakraam (aan de binnenzijde) treft u altijd de kenmerkende handgreep over de volle breedte van het dakraam aan. Deze handgreep dient als ventilatieopening* en wordt afgedicht met een klevende foamband. Het foam kan in de loop der jaren broos worden en verdwijnen. Om een goede afdichting te waarborgen is het aan te bevelen om het foam, indien aangetast, te vervangen.
Dit kan eenvoudig worden uitgevoerd met behulp van een doe-het-zelf onderhoudspakket van VELUX. Dit pakket bevat naast de foamband ook een strook insectenfilter dat u aan de bovenkant van het draaiende gedeelte van het dakraam aantreft. Het is aan te bevelen om ook het foam van het insectenfilter periodiek te vervangen. Het doe-het-zelf onderhoudspakket bevat voldoende materiaal voor het onderhoud van 3- 5 dakramen. Zie hieronder voor meer informatie.
Tip: Vervang het ventilatiefoam en het insectenfilter periodiek.

filter dakraam VeluxVelux insectenfilter
onderhoudsvrije set

Onderhoudspakket Type ZZZ 145
Voor blank afgelakte, grenenhouten dakramen. Bevat ventilatievilt voor de ventilatieklep, foam voor het insectenfilter en een tube scharniersmeer. Eén pakket is voldoende voor de behandeling
van 3 tot 5 dakramen.

Velux dakramen
VELUX dakramen staan garant voor langdurig en onbezorgd gebruik.
VELUX dakramen zijn al decennia lang toonaangevend op het schuine dak. In de afgelopen 65 jaar is het dakraamontwerp met haar tijd mee ontwikkeld en zijn nieuwe technieken op de producten doorgevoerd.

De gebruiker centraal
De gebruiker heeft altijd centraal gestaan. Onderhoudsarme en energiezuinige aanpassingen maken het VELUX dakraam tot een gebruiksvriendelijk onderdeel van uw woning. Deze brochure biedt antwoorden op de meest voorkomende vragen op het gebied van onderhoud. U treft oplossingen en tips aan zodat u kunt genieten van het comfort en de fraaie daglichteffecten die de VELUX dakramen u bieden.

Onderhoud Glas Velux dakramen
Schoonmaken van het glas.
Om de buitenzijde van het glas schoon te maken, kunt u het draaiende gedeelte van het dakraam 180° tuimelen. Het draaiende gedeelte kan vervolgens vergrendeld worden door de vergrendelingschuif in het busje te schuiven zie pictogrammen). Heeft u een tuimelvenster? Dan kunt u het draaiende gedeelte links onderin met de vergrendelingschuif vast zetten. Heeft u een uitzettuimelvenster (met handgreep aan de onderzijde)? Dan bevat het draaiende gedeelte twee vergrendelingschuiven, zowel rechts als links onderaan.

Deze veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat beide handen vrij zijn voor het schoonmaken. U kunt de ruit reinigen met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen.Zelfreinigende beglazing Naast standaard HR++ beglazing is het ook mogelijk om een glaselement te bestellen met geluidsreducerende en veilige eigenschappen. Daarnaast is een zelfreinigende coating aan de buitenzijde aangebracht. Hierdoor wordt de ruit schoongespoeld bij iedere regenbui en hoeft u de ruit minimaal schoon te maken .
velux dakraam gebruik

Neem contact op

Copyright AVW Dakramenspecialist 2024

Ontwerp: Realisatie: